Tietosuojaseloste

 

Yleistä

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee Agromaster Oy:n verkkosivuillaan keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä seloste koskee myös palveluidemme käyttöä ja verkkosivuillamme käyntiä. Verkkosivujemme sisältämät kolmansien tahojen sivuille vievät linkit ja verkkosivuillemme upotetut kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

 


 

Rekisterinpitäjän nimi

Agromaster Oy
Y-tunnus: 1110214-1
Osoite: Teollisuustie 8
54710 Lemi

 


 

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Hämäläinen
puhelin: 020 7413 322
sähköposti: info@agromaster.fi

 


 

Rekisterin nimi

Agromaster Oy:n markkinointirekisteri

 


 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Agromaster Oy:n myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

 


 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista, mutta osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

 • Henkilön nimi
 • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
 • Yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, yhteystiedot)
 • Tuotetiedot (hankitun tuotteen malli, valm. n:o, jälleenmyyjä)
 • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)

Verkkosivuilla käydessäsi selaimesi saattaa automaattisesti lähettää meille tiettyjä tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla muun muassa:

 • IP-osoitteesi ja siihen liittyvä tieto, kuten: internetpalveluntarjoajasi (ISP), yhteystyyppisi sekä rajalliset maantieteelliset tiedot.
 • Käyttöjärjestelmäsi ja selaimesi tyypin, joka voi sisältää tietoa verkkosivuilla vierailemiseen käyttämästäsi päätelaitteesta.
 • Mille sivulle olet menossa, miltä sivulta olet tulossa ja millä sivuilla vierailet.
 • Selailun ajankohta.
 • Kieli- tai muut vastaavat valintasi.
 • Selaimesi kyky käsitellä tietynlaisia sisältötyyppejä, esimerkiksi selaimesi kyky käsitellä Flash-sisältöä.
 • Evästeet (lue lisää evästekäytännöstämme).

Käytämme edellä mainittuja tietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme lisäksi edellä mainittuja verkkosivuvierailutiedoksi kutsuttuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Emme yhdistä näitä tietoja henkilöllisyyteen ja säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

 


 

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus

Verkkosivumme voivat sisältää sähköisiä lomakkeita, joissa kysytään henkilötietojasi. Tällaista tiedonkeruuta käytetään kaikilla verkkosivujemme ”asioi helposti verkossa” -sivuilla. Näiden kautta annettuja tietoja käytetään vain siihen tarkoitukseen, jota varten tiedon on kerätty. Voit aina kieltäytyä antamasta yksilöiviä henkilötietojasi, mutta tällaisten tietojen antamatta jättäminen saattaa kuitenkin estää sinua suorittamasta joitakin verkkosivustoon liittyviä toimintoja.

Keräämme henkilötietoja myös myynti- ja esittelytapahtumissa.

 Yhteisöliitännäiset

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä sosiaalisiin medioihin. Mikäli sinulla on jo tili sosiaalisen median tarjoajan palvelussa, kyseinen palvelu saattaa pystyä tunnistamaan sinut tästä sisällöstä tai sen sivustolla vierailemisesta. Sinut voidaan tunnistaa sellaisella sisällöllä myös, vaikka et olisi rekisteröitynyt kyseisen sosiaalisen median käyttäjäksi. Lisätietoja sosiaalisen median tietosuojakäytännöistä saat kyseisen palveluntarjoajan omista palveluehdoista ja tietosuojaselosteesta.

 Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Emme luovuta tietoja organisaatiomme, jälleenmyyjiemme/agenttien, henkilötietojen käsittelijöiden ja alihankkijoidemme ulkopuolisille tahoille. Käytämme keräämiämme tietoja ainoastaan tässä Tietosuojaselosteessa eritellyillä tavoilla. Ainoastaan työntekijöillämme, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen, on oikeus päästä käsiksi kyseisiin tietoihin.

Tietoja luovutetaan eteenpäin vain käyttäjän suostumuksella tai lakivelvoitteesta johtuen.

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista). Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

 


 

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

 


 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.

 


 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

 Yhteystiedot ja muutokset

Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 17.10.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää Tietosuojaselostetta sen mukaisesti. Kaikissa tätä Tietosuojaselostetta tai evästeiden käyttöä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä [Petri Hämäläinen, Teollisuustie 8, 54710 Lemi, 0207413322].