ÖSTERSUND

Pilkemaster är med på maskindagarna:

I Östersund:

Plats:             KJ Skog & Trädgård

Ope 175,

Östersund

Tid:                 8. -9. maj 2020

kl                     10:00 – 16:00

Kontaktpers  Christer         063-354 45

Aimo             070 6767 442