Stora Nolia

Pilkemaster visas i Stora Nolia i augusti!

 

Tid:                    3-11 augusti 2019

Plats:                 Stora Nolia Mässa

UMEÅ

Monter:            Norrmaskiner monter

Med:                 Pilkemaster EVO36

Pilkemaster GO!

Pilkemaster SMAR1

 

Försäljning:      Lars Bäckman, Norrmaskiner 070 6519 315

Visning:            Aimo Palovaara, Agromaster 070 6767 442