UMEÅ

Tid:                   29 – 31 augusti 2019

Plats:                Load Up North Mässa

UMEÅ – Nolia område

Monter:           Norrmaskiners monter 1043

Med:                 Pilkemaster EVO36HC EL med Stockbord

Pilkemaster SMART1 med Avant

 

Försäljning:      Lars Bäckman, Norrmaskiner 070 651 9315

Visning:            Aimo Palovaara, Agromaster 070 676 7442

 

Se mer:             https://www.loadupnorth.se/