Företag

Pilkemaster-maskinerna tillverkas av Agromaster Oy

Agromaster Oy är ett finskt företag specialiserat på tillverkningen av vedmaskiner. Vi designar, tillverkar och marknadsför vedmaskiner som gör sina användares arbetsdagar lättare och mer effektiva.

Vi utvecklar våra produkter baserat på den respons vi får från våra kunder, vilket har lett till att våra maskiner är makalöst snabba och funktionella. I tillverkningen av våra maskiner använder vi enbart inhemskt kunnande, från designen till monteringen. På det här viset kan vi garantera våra produkters höga kvalitet.

Agromaster är baserat i Lappeenranta i Södra Karelen, där alla våra maskiner tillverkas. Vi arbetar dock inte ensamma. Tack vare vårt vidsträckta nätverk av samarbetspartners kan vi leverera maskiner snabbt och upprätthålla vår leveranssäkerhet på en hög nivå.

Vårt målmedvetna arbete att tillverka förstklassiga vedmaskiner har uppmärksammats både regionalt och nationellt. Vi har till exempel mottagit InnoSuomi-priset år 2003, och Agromaster Oy valdes till Södra Karelens starkaste företag år 2011.

Av våra maskiner exporteras ca. 50 %. Våra viktigaste exportländer är Norge, Sverige, Estland, Frankrike, Kanada, Storbritannien och Tyskland.