Tietosuojaseloste

Yleistä

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste koskee Agromaster Oy:n verkkosivuillaan keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä. Tämä seloste koskee myös palveluidemme käyttöä ja verkkosivuillamme käyntiä. Verkkosivujemme sisältämät kolmansien tahojen sivuille vievät linkit ja verkkosivuillemme upotetut kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.


Rekisterinpitäjän nimi

Agromaster Oy
Y-tunnus: 1110214-1
Osoite: Teollisuustie 8
54710 Lemi


Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa

Petri Hämäläinen
puhelin: 020 7413 322
sähköposti: info@agromaster.fi


Rekisterin nimi

Agromaster Oy:n markkinointirekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Agromaster Oy:n myynnin edistämistarkoituksessa. Tietoja käytetään lisäksi markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.


Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu seuraavista tiedoista. Sivuston käyttö ei edellytä rekisteröitymistä tai henkilötietojen antamista, mutta osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

  • Henkilön nimi
  • Henkilön yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • Yrityksen tiedot, jota henkilö edustaa (yrityksen nimi, yhteystiedot)
  • Tuotetiedot (hankitun tuotteen malli, valm. n:o, jälleenmyyjä)
  • Lisätiedot (henkilön jättämä lisätieto, kuten vapaamuotoinen viesti tai palaute)
  • Muut tunnistetiedot (mm. henkilön julkinen IP-osoite)
  • Seurantatiedot (sähköisten markkinointitoimenpiteiden seurantatiedot)
  • Evästeet (lue lisää evästekäytännöstämme).

Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen luovutus

Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla tai myynti- ja esittelytapahtumissa sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.


Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika

Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista). Henkilötietoja ei luovuteta Agromaster Oy:n oman organisaation, jälleenmyyjien ja alihankkijoiden ulkopuolisille tahoille. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.


Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse.


Yhteystiedot ja muutokset

Tämä Tietosuojaseloste on päivitetty viimeksi 17.10.2018. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää Tietosuojaselostetta sen mukaisesti. Kaikissa tätä Tietosuojaselostetta tai evästeiden käyttöä koskevissa kysymyksissä voitte olla yhteydessä [Petri Hämäläinen, Teollisuustie 8, 54710 Lemi, 0207413322].